clouds clouds
screw screw screw screw

Loading WeeWaa website

pacman

Eating the bytes away!

By clicking ”OK”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and improve marketing.
weewaa board kramp board make-up board
Close Sluiten
kpi dashboard whiteboard gallery calender leanboard reports weather
Close Sluiten
communication information communication
Close Sluiten
dutch flag

|

english flag
clouds clouds

Orana software

weewaa logo

The most easy way to create an interactieve information screen

De meest makkelijk manier om een interactief informatiescherm te maken

screw screw screw screw

Customize everything to your needs

Alles naar eigen wens aanpassen

weewaa logo
screw screw screw screw

Our own WeeWaa board! You can download these files from your account page and use this as a starting point for your own design

Ons eigen WeeWaa bord! Deze bestanden zijn te downloaden op uw account pagina en kunt u gebruiken als startpunt voor uw eigen design

kramp board
screw screw screw screw

Create your own corporate identity with only a few mouse clicks

Creëer uw eigen huisstijl met enkele muisklikken

make-up board
screw screw screw screw

You decide how many and which app types to use. You can create any layout to match your needs

Jij bepaalt hoeveel en welke type apps je gebruikt. Je kan elke layout maken die bij jouw behoefte past

clouds
screw screw screw screw

Why?

Waarom?

screw screw screw screw

arrowCommunicationCommunicatie

Clear and easy commnication is key for satisfied people. You can communicate everything to your needs on the screen you desire. Multiple screens can be linked to one file, so the same information is commnicated on all levels.Duidelijk en makkelijke communicatie is belangrijk om mensen tevreden te houden. Alles kan gecommuniceerd worden via het infoboard naar keuze. Ook kunnen meerdere infoboards gebruik maken van één configuratie file, zodat op alle niveuas gelijke informatie gecommuniceerd word.

communication
screw screw screw screw

arrowInformationInformatie

Organize all your information on one place. Searching for information on different places or media belongs to the past. Everything, from corporate to social information will be available on one place.Alle informatie is georganisserd te vinden op één plaats. Zoeken naar informatie op verschillende plaatsen of media behoort tot het verleden. Alles van bedrijfs tot sociaal nieuws is te vinden op één plaats.

information
screw screw screw screw

arrowLeanLean

Remember the boards full of paper notes? People frustrated not finding the information in one place? These times are in the past, all the information is perfectly organized and easy to find. Orana will save time, people don't have to spend time searching for the information they desire. Save costs, no whiteboard, flipovers or the old bulletin boards are necesary anymore. Sustainable, no waste in paper, flipovers and time. Orana will make things lean and clean.Kunt u zich nog de borden vol met opgehangen papieren mededelingen herinneren? Mensen die gefrustreerd raken, omdat niet alle informatie op één plek te vinden is? Deze zaken behoren tot het verleden, alle informatie is perfect georganiseerd en makkelijk te vinden. Orana bespaart tijd, mensen hoeven niet meer te zoeken naar de informatie.Bespaar kosten, geen whiteboard, flipovers of de 'oude' prikborden met informatie meer nodig. Sustainable, geen verspilling in papier, flipovers, whiteboard markers en tijd. Orana zorg ervoor dat alles lean en toegankelijk is.

communication
clouds
screw screw screw screw

Briljant looking and easy maintainable screens

Perfect uitziende en makkelijk te onderhouden schermen

screw screw screw screw

Finally paperless working has become a reality since working with the new whiteboard app Eindelijk is papierloos werken een werkelijkheid sinds de vernieuwde whiteboard app

Communication and information made easyCommunicatie en informatie makkelijk gemaakt

Adjusting and maintaining has never been so easy since the latest updates!Aanpassen en onderhouden is nog nooit zo makkelijk sinds de laatste updates!

clouds
screw screw screw screw

Highlighted apps

Uitgelichte apps

kpi dashboard
whiteboard
gallery
calender
leanboard
reports
weather
previuos next
screw screw screw screw

Kpi dashboard Easy insight how you're company is performing. Easy to adjust, or update through an automatic update by your own system.Eenvoudig inzicht in hoe uw bedrijf presteert. Makkelijk aan te passen, of laat uw eigen systeem de files van de app automatisch updaten.

Whiteboard No 'real' whiteboard or paper flipover needed. Draw, write or import pictures on the canvas. Welcome in a paperless and sustainable working environment.Geen 'echt' whiteboard of paierer flipover meer nodig. Teken, schrijf of importeer foto's op het canvas. Welkom in een papierloos en sustainable werkomgeving.

Video playerVideo speler Create your own gallery of videos. Multiple video galleries within the app are created with ease.Creëer uw eigen video gallerij. Meerdere video gallerijen kunnen eenvoudig binnen de app aangemaakt worden.

CalenderKalender Is there an event today? Everybody is up-to-date about events, meetings and even birthdays. You can add everything that's important for people to knowIs er een evenement vandaag? Iedereen is up-to-date wanneer er evenementen, meetings en zelfs verjaardagen zijn. Uw kunt alles toevoegen wat belangrijk voor iedereen is om te weten.

Leanboard Complete transparency for all issues that needs actions taken. Add issues, update them and archive when done. You now have a 'lean' insight of all issues that needs action taken.Volledig transparant inzicht voor alle actie punten die binnen uw bedrijf spelen. Voeg punten toe, update en archiveer wanneer opgelost. heeft nu een 'lean' inzicht voor alle zaken die actie nodig hebben.

ReportsRaportage Share all data that's important. You can use our templates for column and line charts, or show your own reports through our webview.Deel alle data die belangrijk is. U kunt een staaf-of lijn diagram via onze templates maken, maar ook uw eigen raportage via onze ingebouwde webviewer delen.

WeatherWeer Do I need an umbrella today? Add you own location and the weather will never surprise you anymore.Heb ik vandaag een paraplu nodig? Voeg je locatie toe en het weer zal je nooit meer verrassen.

clouds
screw screw screw screw

Questions?? Don't be shy and ask Us!

Vragen?? Schroom niet en stel ze!

chain